Ogłoszenia

Akcja Letnia - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie

Informacja dla rodziców, których dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu 22.07-09.08.2024

Opłaty za żywienie  prosimy wnieść do 23 maja na numer rachunku:

72 1030 1508 0000 0005 5067 8055

Przedszkole 402
01-494 Warszawa
ul. Rosy Bailly 11
w tytule przelewu – imię i nazwisko dziecka- akcja letnia

stawka żywieniowa w naszym przedszkolu to :15 zł/ dzień

Wniesienie opłaty w w/w terminie jest warunkiem przyjęcia na dyżur wakacyjny.

Wycieczka Kotków i Piesków | Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka

Szanowni Państwo,

13 maja 2024  ( poniedziałek) dzieci wyjeżdżają na wycieczkę do „Akademii w Dolinie Bugu”, w związku z tym prosimy o przyprowadzenie dzieci do godziny 8:00

 ( śniadanie będzie o 8:20).

Przewidywany powrót około godziny 15:00

Dziękujemy za punktualność

Temat przewodni naszej wycieczki to:

„Jak to dobrze, że Pan dba o wodę, Panie bobrze „

 Program wycieczki:

   – Przywitanie uczestników zajęć.

   – II śniadanie( drożdżówka +soczek)

   – Pogadanka o życiu i zwyczajach bobrów.

   – Praca plastyczna nawiązująca do tematu zajęć. Malujemy kredkami na drewnie zwierzę, które jest „bohaterem” wycieczki. Praca plastyczna stanowi pamiątkę z Akademii.

   – Ognisko i kiełbaski. ( wcześniej zupa pomidorowa)

   – Przejażdżka na przyczepie (na sianie). Przyczepa jest odpowiednio zabezpieczona.

   – Poznajemy zwierzęta mieszkające w naszej Akademii: kucyki, nutrie, świnki morski, lisa, wiewiórki, jeża, bażanty (kilka gatunków), króliki, przepiórki i drób.

   – Pokonujemy labirynt  – po wyjściu z labiryntu pokonujemy tor sprawnościowy wykonany z opon.

   – Zawsze jest czas wolny na zabawę w dużej piaskownicy.

Twoja historia miłosna… - walentynowy konkurs literacki wydawnictwa Psychoskok

Z uwagi na niską frekwencję rozstrzygnięcie konkursu „FLAGA POLSKI” nastąpi

7 maja

Flagi Polska, duże i małe rozmiary. Wszystko dla Kibica i Patriotyczne | Wszystko dla Kibica

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„FLAGA POLSKI”

Regulamin przedszkolnego konkursu plastycznego:

 1. Organizator konkursu: Przedszkole nr 402 w Warszawie
 2. Koordynator konkursu: Halina Świtek
 3. Cele konkursu:

– promowanie postaw patriotycznych u dzieci,

– kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej,

– wzmacnianie więzi rodzinnej poprzez stworzenie okazji do wspólnej działalności plastycznej związanej z symboliką narodową,

– rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego,.

 • Przedmiot konkursu:

Praca plastyczna płaska WYKLEJONA dowolną techniką i z dowolnych materiałów w kształcie polskiej flagi biało-czerwonej.

 • Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich przedszkolaków uczęszczających do naszego przedszkola. Praca może być wykonana z pomocą Rodziców.

 • Format pracy:

Praca wykonana w formacie A4

 • Każda praca powinna posiadać metryczkę na odwrocie pracy tj.:

-imię i nazwisko uczestnika, grupa przedszkolna, wiek.

 • Ocenie będą podlegały:

zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność przekazu treści, estetyka.

 • Prace należy dostarczyć do koordynatora konkursu do dnia 24.04.2024r.  
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 30.04.2024r.
 •   Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób.

Dyżur wakacyjny w przedszkolu - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Drodzy Rodzice

Zapisy na dyżur wakacyjny do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpoczną się

3 kwietnia br. o godz. 12.00 – prowadzone będą za pomocą elektronicznego systemu pod adresem:

https://rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl/vacatio-public/

i trwają  do 19 kwietnia do godz. 20.00, szczegóły dostępne są na stronie Biura Edukacji

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

lub na naszej stronie w zakładce -Akcja Letnia

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola do udziału w konkursie plastycznym

„ Wielkanocna Ozdoba”

 • Pracę należy dostarczyć do dnia  18 marca  (poniedziałek )
 • Rozstrzygnięcie Konkursu przewidziano na dzień  22 marca 2024 roku.

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

I. Organizatorem konkursu na Ozdobę Wielkanocną jest  Przedszkole Nr 402 w Warszawie. Konkurs wewnątrz przedszkolny.

IIZadanie konkursowe:
W konkursie biorą  udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych z przedszkola. Uczestnicy konkursu mają wykonać „Ozdobę Wielkanocną”.
Technika wykonania ozdoby dowolna, mile widziane prace w formie przestrzennej.

III. Warunki konkursu:
W konkursie udział biorą dzieci z pomocą rodziców
Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z nauczycieli przedszkola

IV. Miejsce i termin składania prac:
Do nauczycielek w poszczególnych grupach wiekowych;
Termin składania ozdób do 18.03.2024
Praca  powinna  być oznaczona metryczką  przyczepioną do ozdoby wielkanocnej zawierającej następujące informacje: Imię i nazwisko dziecka i grupa

V. Wynik konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi 22.03.2024 r w Przedszkolu NR 402 w Warszawie.

VI. Kryteria oceny prac:
Oceniając prace będzie brane pod uwagę:
Dobór materiałów i elementów zdobniczych;
Wielkość i bogactwo użytych materiałów

Koordynator konkursu: Katarzyna Kampa

Ozdoby Okienne Wielkanoc - Wielkanocna Kompozycja (dwustronne) | Learnhow.pl

Szanowni Rodzice

w czwartek 21.03.2024 r.

uroczyście przywitamy

WIOSNĘ!!!

W związku z tym udamy się na

ZIELONĄ PARADĘ

uliczkami naszego osiedla.

Bardzo prosimy o przygotowanie dla dzieci

ZIELONO-WIOSENNYCH strojów.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że będziemy stroje zakładać na ubrania wierzchnie.

Mogą to być np.: pelerynki, kolorowe wianki, wstążki, kwiatki do rączki dziecka, czapki przypominające ptaki i wszystko to, co się  z wiosną kojarzy.

                      Liczymy na Państwa pomysłowość!!!!

Dziękujemy

Pierwszy Dzień Wiosny? Dziś Rozpoczyna Się Kalendarzowa , 53% OFF
Grafika wektorowa Serduszka, Serduszka obrazy wektorowe | Depositphotos

Zapraszamy do udziału w KONKURSIE!

SERDUSZKOWA ZABAWKA SENSORYCZNA

Grafika wektorowa Serduszka, Serduszka obrazy wektorowe | Depositphotos

CELE KONKURSU:

· rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni u dziecka,

· ćwiczenie zręczności

· rozwijanie motoryki małej i sprawności manualne

· stymulacja zmysłu dotyku

Rodzinny Konkurs DLA DZIECI

z Przedszkola nr 402

ZASADY UDZIAŁU:

· Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę na temat: „Serduszkowa zabawka sensoryczna” (czyli w kształcie serduszka, z elementami w kształcie serduszek lub ozdobioną serduszkami)

· Format pracy – przestrzenny

· Praca powinna stymulować choć jeden ze zmysłów:  wzrok, słuch, smak, dotyk.

· Można wykorzystać różnorodne faktury i materiały (filc, papier, sznurek, wstążki, guziki itp.)

· Prace mogą być wykonane dowolną techniką – z tektury, materiału, pianki, cienkich deseczek itp.

· Do pracy dołączamy metryczkę (imię i nazwisko dziecka/grupa)

Prace konkursowe przynosimy do koordynatora do 9 lutego.

Rozstrzygnięcie konkursu – 14 lutego podczas Walentynek.

Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie zabawki zostaną przekazane dzieciom w grupach do zabawy.

POWODZENIA!!!!

Koordynator konkursu:

Halina Świtek

Konkurs świąteczny rozstrzygnięcie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

„BOMBKA CHOINKOWA”

Przedszkole nr 402 serdecznie zaprasza dzieci i ich rodziców do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie najpiękniejszej bombki choinkowej. 

Niech czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia upłynie Wam na wspólnej, twórczej pracy, w rodzinnej atmosferze.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:   Przedszkole nr 402, ul. Rosy Bailly 11

Koordynator konkursuHalina Świtek

Cele konkursu:

 • Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, w tym ubierania choinki
 • Zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu na kreatywnej zabawie
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz pobudzanie aktywności twórczej dziecka
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych i czerpanie radości z efektów własnej pracy

Warunki uczestnictwa w konkursie:

– konkurs adresowany jest do dzieci naszego przedszkola

– zadaniem uczestników jest wykonanie bombki choinkowej o dowolnym kształcie w formacie przestrzennym, dowolną techniką z możliwością zastosowania różnorodnych materiałów plastycznych

– każda bombka powinna posiadać zawieszkę, aby można było zaprezentować ją podczas wystawy. Wielkość i waga bombki muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince.

– uczestnik może wykonać jedną pracę

– każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane: imię      i nazwisko oraz nazwę grupy. Prace niepodpisane nie będą brały udziału  w konkursie.

– podczas oceniania prac będą brane pod uwagę walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność oraz estetyka wykonania

– prace konkursowe należy złożyć u wychowawcy grupy. Termin składania prac upływa 15.12.2023 r ( piątek)

– rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 18.12.2023 r.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy

– wszystkie konkursowe prace wezmą udział w wystawie zorganizowanej   w szatni przedszkola

         Odpowiedzialna za przygotowanie i realizację  konkursu -Halina Świtek

Konkurs dla klas IV – VIII – ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUCHOWICZU
Pocztówka od Mikołaja - SklepZKrowkami.pl : SklepZKrowkami.pl

ZAPRASZAMY DO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola                

do udziału w konkursie plastycznym

„Pocztówka do Świętego Mikołaja”

Regulamin konkursu:

Ideą konkursu jest rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację postaci jednego z najpopularniejszych świętych, postaci św. Mikołaja , stworzenie dzieciom możliwości wymiany doświadczeń artystycznych, dostrzeżenie i rozwijanie talentów, rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz wrażliwości.

 • Na konkurs należy wykonać pracę plastyczną (bez tekstu) „Pocztówka do Świętego Mikołaja”
 • Technika dowolna z wyłączeniem materiałów sypkich
 • Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci
 • Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę (technika dowolna, forma płaska, format A5)
 • Pocztówkę należy przynieść do przedszkola do nauczycieli                        w grupach podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz nazwą grupy.
 • Na wszystkich uczestników czekają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy
 • Pracę należy dostarczyć do dnia 1 grudnia (piątek)
 • Rozstrzygnięcie Konkursu przewidziano na dzień 4 grudnia 2023 roku;

                                                           Koordynator konkursu: Katarzyna Kampa

DZIEŃ PRAW DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

                          Dnia 20 listopada 2023 (poniedziałek) nasze Przedszkole dołącza do obchodów

tak ważnego święta, jakim jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W naszym

  przedszkolu będą organizowane zajęcia dydaktyczne dotyczące praw dziecka.

                         Dzieci zapoznają się ze swoimi prawami ale i obowiązkami.

                          Prosimy, aby w tym dniu dzieci w miarę możliwości były ubrane na NIEBIESKO

                           DZIĘKUJEMY

Podobnie jak w ubiegłych latach nasze przedszkole weźmie udział

w akcji „Szkoła do hymnu”

Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego odbędzie się w piątek 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11

W tym dniu prosimy o ubranie dzieci na galowo

W dniu 6 listopada

wszyscy się widzimy – DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

 hucznie obchodzimy.

Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci do przebrania się w stroje bajkowych postaci i zapraszamy w świat pełen zabaw, niespodzianek i podróży po bajkach.

Konkurs z okazji Światowego Dnia Postaci z Bajek – Szkoła Podstawowa im Ks. J. Poniatowskiego w Mnikowie
Pasowanie na przedszkolaka :) – Stokrotka

Serdecznie zapraszamy

wszystkich Rodziców na uroczyste

Pasowanie na Przedszkolaka

16 listopada 2023 (czwartek) godzina 15:00

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
konkursy

KONKURS

w  naszym przedszkolu

„JESIENNE CYFERKI”

Zapraszamy wszystkich rodziców wraz z dziećmi do wzięcia udziału                    

  w konkursie plastycznym        

pt „ Jesienne cyferki”
Motywem przewodnim pracy plastycznej jest wybrana cyfra od 0 do 9.

Na konkurs należy przekazać paniom w grupach pracę płaską, format A-4 wykonaną techniką dowolną, np. malarstwo, rysunek, wydzieranki, wycinanki np. z użyciem materiałów przyrodniczych: liście, nasionka, jarzębina itd.

Prace z tyłu muszą być obowiązkowo opatrzone danymi: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy. 

Termin składania prac: do 06. listopada 2023r                        

   Prace oddajcie swoim Paniom w grupie.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wystawą odbędzie się 10.XI.2023r.

Wszystkie prace zostaną umieszczone w holu głównym przedszkola.

Autorzy prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

             Koordynator konkursu: 

Halina Świtek

Konkursy dla uczniów klas 0 – III – SP 5 W REDZIE

Szanowni Państwo,

Fundacja Kagi zaprasza na bezpłatne warsztaty  ON- LINE, finansowane przez Urząd M.st  Warszawy – Biuro Edukacji.

Są one przeznaczone dla rodziców dzieci 3-7 lat oraz dla nauczycieli, którzy pracują z dziećmi.                                                                                                                                                                                                                                           

Tematyka:

Warsztat nr 1: Przetwarzanie słuchowe a trudności szkolne.

Warsztat nr 2: Integracja sensoryczna a gotowość szkolna.

Warsztaty pomyślane są jako wsparcie zarówno dla rodziców jak i nauczycieli, którzy często borykają się sami z trudnościami dzieci i bardzo trudno jest im się „przebić” z informacją o trudnościach do rodziców.

Przewidujemy wykład z prezentacją oraz czas na pytania z sali i odpowiedzi prowadzącej.

Szczegółowe informacje – w załączniku.

Piątek 15 września

Dlatego prosimy rodziców o ubranie swojego dziecka w ubranie z akcentem kropkowym Mogą to być elementy ubrania bądź dodatki

Dziękujemy

Witamy w przedszkolu - Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli

Drodzy Rodzice,

informujemy, iż Przedszkole jest czynne od

1 września

Zapraszamy wszystkie nasze przedszkolaki

ROZPOCZĘCIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2019/2020 – Przedszkole w Sulmierzycach

ROK SZKOLNY 2023/2024  

Przedszkole nr 402 pracuje w godzinach   od 7:00 do 17:15

Prosimy o przyprowadzanie pociech najpóźniej

do godziny 8:45 

zgłaszanie spóźnień oraz punktualne odbieranie.

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE - Przedszkole nr 31 w Bielsku-Białej

W dniach 30 i 31 sierpnia (środa i czwartek)

w godz. 10:00- 11:00 odbędą się zajęcia adaptacyjne

dla Dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

od września 2023.

Zebranie z rodzicami - Publiczne Przedszkole w Krajence

W dniu 28 czerwca (środa) o godz.17:00 odbędzie się zebranie informacyjne dla Rodziców Dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną od września 2023.

(prosimy o przychodzenie bez dzieci)

ZEBRANIE Z RODZICAMI – PZSP Legionowo

Archiwa: Adaptacja - Ponad Wszystko

 

Nasze przedszkole usytuowane jest w bloku mieszkalnym przy ulicy Rosy Bailly 11 na warszawskim Bemowie. Jesteśmy placówką trzy oddziałową, do której uczęszcza 75 dzieci.
Placówka nazywana jest przez rodziców „domowym przedszkolem”. To przyjazne określenie zyskaliśmy dzięki domowej atmosferze, która wytworzyła się podczas bezpośrednich kontaktów dzieci, rodziców i doświadczonej kadry.

Wysoką jakość pracy naszego przedszkola gwarantuje wykwalifikowana, twórcza kadra pedagogiczna. Obecnie w przedszkolu zatrudnionych jest 6 nauczycielek. W grupie dzieci 3-letnich dodatkowo jest także pomoc nauczyciela. W każdej grupie pracuje jedna woźna oddziałowa. Warto nadmienić, że cała kadra pedagogiczna nieustannie dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi.

W przedszkolu zatrudnieni są także kompetentni pracownicy administracji i obsługi, którzy czuwają nad bezpieczeństwem, higieną i prawidłowym żywieniem naszych dzieci.

Przedszkole posiada ogród wyposażony w funkcjonalne i ekologiczne drewniane zabawki z atestem, które zapewniają dzieciom bezpieczną zabawę i wypoczynek. Pomieszczenia w przedszkolu wyposażone są w nowe estetyczne meble dostosowane do wzrostu dzieci, zabawki i pomoce dydaktyczne oraz tablicę multimedialną.Poza zajęciami wynikającymi z podstawy programowej są organizowane zajęcia dodatkowe z rytmiki. Współpracujemy m.in. z Akademią Pedagogiki Specjalnej co owocuje organizacją zajęć z logorytmiki Zatrudniamy nauczycieli i specjalistów z wyższym wykształceniem pedagogicznym.Przedszkole posiada system monitorowania, który sprzyja bezpieczeństwu dzieci.Dążymy, aby nasze przedszkole stworzyło każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju, dzięki czemu nasi wychowankowie zostają laureatami wielu konkursów.

Dzięki pracy Pani Dyrektor, Rady Pedagogicznej i innych pracowników naszego przedszkola, atmosfera panująca jest pełna ciepła, spokoju i zaufania. Taki rodzinny klimat sprawia, że nasi wychowankowie czują się szczęśliwi nawet bez mamy i taty.

 

                                                                   Zakochaj się na siłę

 

Dodaj komentarz