COVID-19

Procedura organizacji pracy Przedszkola nr 402 od 1 września 2021 r.
 i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców / opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedury organizacji pracy przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r.

Procedura organizacji pracy przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę od 1 września 2020 r.
Procedura-organizacji-pracy-przedszkola-w-epidemii.pdf

Zalacznik-nr-1-do-procedury-organizacji-pracy-przedszkoli-szkol-1.pdf

Zalacznik-nr-2-do-procedury-organizacji-pracy-przedszkoli-szkol-od-1-wrzesnia-2020r.pdf

zalacznik-nr-3-do-procedury-organizacji-pracy-przedszkoli-szkol-1.pdf

zalacznik-nr-4-do-procedury-organziacji-pracy-przedszkoli-szkol-1.pdf

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja