Reforma Oświaty

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem.
Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną
i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną.
Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma oświaty to nie tylko
przekształcenie samego ustroju szkolnego. Szkoła powinna być przede wszystkim
nowoczesna, przyjazna i bezpieczna.Dążymy do m.in.:
• zmniejszenia liczby dzieci w klasach,
• ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do szkół,
• wzmocnienia pozycji rodziców w szkole,
• dostępu do szerokopasmowego internetu do wszystkich szkół (wspólnie z Ministerstwem
Cyfryzacji).
Dziecko już od szkoły podstawowej będzie rozwijało umiejętności czytelnicze. Na lekcjach
nauczyciel będzie czytał wspólnie z uczniami. Dzieci nauczą się pracy zespołowej i kreatywności.
Przywrócimy znaczenie kształcenia przedmiotowego.
Położymy nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjnokomunikacyjnych i matematyki. Każdy uczeń w szkole otrzyma bezpłatny podręcznik
i materiały ćwiczeniowe. Chcemy, aby docelowo w każdej szkole pracował pedagog, psycholog,
logopeda, doradca zawodowy i metodyczny. Zależy nam na tym, aby uczniowie oraz nauczyciele
lubili swoją szkołę i czuli się w niej docenieni.
Zadbamy o cyberbezpieczeństwo. Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się w sieci
i czym różni się rzeczywistość wirtualna od realnego świata.
Reforma edukacji to także przywrócenie należnej rangi szkolnictwu zawodowemu.
Chcemy realnie powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy. 1 września 2017 roku
uruchomimy branżowe szkoły I stopnia, zaś w 2020 roku – branżowe szkoły II stopnia.
Reforma jest dobrze przygotowana i przemyślana – jej wprowadzanie to wieloletni
proces. Będziemy ją wdrażali etapowo aż do 2023 roku. Chcemy, aby ten czas był jak najbardziej
przyjazny tak dla dzieci, jak i dla rodziców. W związku z tym powołałam w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy. Przy współpracy z Koordynatorami z ramienia
Kuratoriów Oświaty będzie on na bieżąco monitorował sytuację w regionach. Chcemy być blisko
i na bieżąco reagować na Państwa uwagi.
Do 31 marca 2017 r. samorządy mają czas na podjęcie decyzji i poinformowanie,
jak będzie wyglądała nowa sieć szkół. Zachęcamy do kontaktu z dyrektorami szkół,
nauczycielami oraz lokalnymi urzędami, aby sprawdzić jakie propozycje przekształceń zostały
zaplanowane w poszczególnych miejscowościach.
Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Do końca marca 2017 r. Kuratorzy
Oświaty i Wojewodowie będą spotykali się z nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządowcami,
a przede wszystkim rodzicami i opiekunami. Zapraszam do udziału w tych spotkaniach. Zachęcam
również do odwiedzenia strony: www.reformaedukacji.men.gov.pl
Z poważaniem
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Warszawa, 13 stycznia 2017 r.