Akcja Letnia

Drodzy Rodzice w okresie wakacyjnym nasze przedszkole pracuje w I turnusie tj.od 3 lipca do 21 lipca 2023 roku.

Znalezione obrazy dla zapytania: SŁONECZKA

W miesiącach lipcu i sierpniu 2022 r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych organizować będą opiekę przez 3 tygodnie. Na pozostałe 6 tygodni będzie można zapisać dziecko do innego przedszkola. Zapisy na dyżur wakacyjny rozpoczną się w kwietniu br. i będą prowadzone przy pomocy elektronicznego systemu zapisów.

od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 20 kwietnia do godz. 20.00 

Wypełnienie wniosku w systemie.
Wniosek podpisany profilem zaufanym rodzice* przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów

*dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. 1 szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła do systemu zapisów;

* dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „Zarejestruj się”
od 4 kwietnia od godz. 12.00 do 21 kwietnia do godz. 16.00

Złożenie papierowej wersji wniosku w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

UWAGA: dotyczy tylko wniosków, które nie zostały podpisane podpisem zaufanym/kwalifikowanym.
10 maja godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie również przesłana rodzicom na adresy e-mail.
od 10 maja do 24 maja 

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.
29 maja godz. 13.00

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.
Zapisy na wolne miejsca

30 maja godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
od 31 maja godz. 9:00 do 5 czerwca do 16:00

Składanie w przedszkolu/szkole wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny.
od 6 czerwca do 9 czerwca

Rozpatrzenie przez dyrektora wniosków o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole.
12 czerwca od 13:00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na wolne miejsce. Potwierdzeniem zapisu jest wniesienie opłaty za żywienie.
13 czerwca godz. 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Poniżej w linku tabela turnusów.

Terminy dyżurów przedszkoli
prowadzonych przez m.st. Warszawę w lipcu i sierpniu 2023 r.
I TURNUS  3 lipca – 21 lipca
II TURNUS  24 lipca – 11 sierpnia
III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia
L.p. Dzielnica Przedszkole Adres Termin dyżuru w 2023 r. Uwagi
1 Bemowo Przedszkole nr 216 ul. M. E. Andriollego 1 II TURNUS 24 lipca – 11 sierpnia
2 Bemowo Przedszkole nr 337 ul. Reżyserska 19 II TURNUS 24 lipca – 11 sierpnia
3 Bemowo Przedszkole nr 371 ul. S. Lencewicza 5 II TURNUS 24 lipca – 11 sierpnia z powodu remontu  Przedszkola nr 371 dzieci z tego przedszkola będą miały dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 406 ul. J.Kaden-Bandrowskiego 8
w terminie  24 lipca – 11 sierpnia 2023 r.
4 Bemowo Przedszkole nr 215 ul. E. Szwankowskiego 3 II TURNUS 24 lipca – 11 sierpnia
5 Bemowo Przedszkole nr 222 ul. K. Wyki 17 II TURNUS 24 lipca – 11 sierpnia
6 Bemowo Przedszkole nr 320 ul. Cokołowa 2 II TURNUS 24 lipca – 11 sierpnia
7 Bemowo Przedszkole nr 336 ul. Legendy 12a II TURNUS 24 lipca – 11 sierpnia
8 Bemowo Przedszkole nr 402 ul. R. Bailly 11 I TURNUS 3 lipca – 21 lipca
9 Bemowo Przedszkole nr 319 ul. Powstańców Śląskich 14 I TURNUS 3 lipca – 21 lipca
10 Bemowo Przedszkole nr 381 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 ul. S. Szobera 1/3 I TURNUS 3 lipca – 21 lipca z powodu rozbudowy szkoły dzieci
z oddziału przedszkolnego  z SP nr 316 będą uczęszczały do Przedszkola nr 381 ul. Szobera 1/3
11 Bemowo Przedszkole nr 390 ul. Secemińska 1 I TURNUS 3 lipca – 21 lipca
12 Bemowo Przedszkole nr 406 ul. J. Kaden-Bandrowskiego 8 I TURNUS 3 lipca – 21 lipca
13 Bemowo Przedszkole nr 415 ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 I TURNUS 3 lipca – 21 lipca
14 Bemowo Przedszkole nr 75 ul. Rozłogi 4a I TURNUS 3 lipca – 21 lipca
15 Bemowo Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 ul. mjr H. Sucharskiego 1a I TURNUS 3 lipca – 21 lipca
16 Bemowo Oddział zamiejscowy Przedszkola nr 435 ul. Bolkowska 4 III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia
17 Bemowo Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej ul. gen. W. Czumy 6 III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia
18 Bemowo Przedszkole nr 389 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 ul. ppłk. W. Szadkowskiego 3 III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia
19 Bemowo Przedszkole nr 435 ul. gen. T. Pełczyńskiego 24 III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia
20 Bemowo Przedszkole nr 205 ul. K. Irzykowskiego 1 III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia
21 Bemowo Przedszkole nr 417 ul. Muszlowa 17 III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia
22 Bemowo Przedszkole nr 98 ul. Legendy 12 III TURNUS 14 sierpnia – 31 sierpnia