Godziny pracy

Przedszkole pracuje od

7.00-17.15

Grupa I pracuje od 8.15 – 15.30 – Kotki

Grupa II pracuje od 7.00 – 16.30 Gwiazdeczki

Grupa III pracuje od 8.15 – 17.15 – Motylki