Wycieczka do Zamku Królewskiego grupa III

Podobny obraz

14 maja grupa III po raz kolejny maiła możliwość uczestniczenia w zajęciach na Zamku Królewskim, podczas których wysłuchaliśmy opowieści o zwyczajach królewskich,  oglądając pomieszczenia zamku, zastawę królewską i biżuterię. Uwieńczeniem zajęć było lepienie z gliny zastawy królewskiej.